פחות רקע – יותר אור

כפי שהתרעתי בעבר, באנגלית נהוג לעיתים קרובות להשתמש בביטויים שונים ממקביליהם בעברית. במקרים מסויימים, הדבר נובע מכך שהמקבילה האנגלית (עבור מילים כגון ׳כאמור׳, או ׳מאידך׳) מסורבלת יותר; במקרים אחרים, זה משום שבאנגלית נהוג פשוט להשתמש במושג אחר (ראו, למשל ׳פחות מציאות, יותר נסיבות׳, ו׳מי מפחד מפרוטוקולים?׳).

הביטוי העברי המקובל ׳על רקע׳ הוא דוגמא לשתי התופעות הללו.

בעיקרון, למילה ׳רקע׳ יש שני תרגומים באנגלית:

background ו–  backdrop

ההבדל ביניהם הוא ש-בּקְגראוּנד מתייחסת בד”כ לכל המציאות הנשקפת מאחורי מוקד ההתרחשות, ואילו בָּקְדרוֹפּ נוטה להתייחס למרקע דו-מימדי או כמו-דו-מימדי, כמו בתפאורת במה.

כך או כך, חשוב להדגיש ששתי המילים הללו נוטות להתייחס למשהו פיזי הרבה יותר מאשר בעברית, שבה מרבים להשתמש במונח ׳על רקע׳ בהשאלה. כך, בתיאורי נוף בהחלט מקובל לראות נוסח כגון

Amazing orcas against a backdrop of snowcapped mountains

1-patrolskeepu

–אך כשמדובר ברקע במובן המושאל או מופשט, באנגלית נוטים להעדיף לומר ׳לאור׳, או ׳לנוכח׳, מאשר ׳על רקע׳.  כך, במקום’

Against the backdrop of recent events, we recommend that the government take the following action…

מקובל יותר לומר

In light of recent events, we recommend that the government take the following action…

או (כדוגמא ל׳לנוכח׳):

In view of recent events, we recommend that the government adopt the following position…

סיבה נוספת להעדפה זו היא שהביטוי

against a background / backdrop

הוא מסורבל, יחסית, ומשבש את מקצב המשפט כאשר הוא בתחילתו או באמצע. על כן, אם כבר משתמשים בו, הוא בד”כ בסיום משפט, שם הוא פחות בעייתי. דוגמאות:

For the first time since 2009, Art Basel takes place against a backdrop of uncertainty.

The election will take place against a backdrop of increasing instability.

ועל רקע הדברים הללו, אסיים כאן.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.