אין כמו גלידה

Sneakers[mywesternwall.net]

mywesternwall.net: מקור

– בטעם נעלי התעמלות* לגרום לך לרצות לצום. ׳


ETFZ-0000-1343__12387.1529957550אילו טרחו לשאול, או לחקור, היו מגלים שמדובר במוצר ששמו*

Snickers

 

 

 

גמר חתימה טובה!׳

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.