אכן לא אמנם

אכןחפשו את התרגום של המילה ׳אמנם׳ במילון עברי-אנגלי כלשהו, ובין האופציות השונות תיראו בוודאי את המילה

indeed

– ומכאן הנטייה של אנשים להשתמש במילה זו לציון ׳אמנם׳ כשכותבים אנגלית. אך, אם תסתכלו ביתר עיון, תראו שבעצם הכוונה היא לצורת השאלה ׳האמנם?׳  

ללא ה”א הידיעה, או בכל הקשר שאיננו שאלה, אִינְדִיד איננה התרגום הנכון ל׳אמנם׳.

למשל, לתרגום משפט

  אמנם, מקובל לחשוב שיש לנקוט פעולות-מנע, אך ברוב המקרים די בהיערכות מושכלת מראש.

יש להשתמש במילים כגון ווָייל, או אָדְמִיטְדְלִי – כך:

While it is commonly thought that one should take pre-emptive measures … 

Admittedly, it is commonly thought that one should take pre-emptive measures …

משמעות המילה אִינְדִיד מתבקשת ממרכיביה – אִין ו–דִיד – כלומר, ׳במעשה׳. מכאן משחק המילים במימרה הידועה

A friend in need is a friend indeed.

– כלומר, אדם שהוא חבר בשעת צרתך הוא חבר באמת / חבר במעש, לא במילים.

 למעשה, המקבילה העברית האמיתית של אִינְדִיד היא ׳אדרבא׳, או ׳ואכן,׳ או אפילו ׳יתר-על-כן׳ – כלומר, חיזוק טענה שהועלתה זה עתה, במשפט הקודם. כך: ׳

Most nutritionists now agree that drinking wine in moderation is not harmful to one’s health. Indeed, some argue that a glass of red wine every day helps lower risk of heart failure and improve blood pressure.

1190614-pq-indeed=vacnאי לכך, כמילה פותחת במשפט, תיראו את אִינְדִיד אך ורק בתחילת המשפט השני ואילך בפיסקה או בפרק כלשהו

 המשמעות של ׳אכן׳ חלה גם כאשר אִינְדִיד מופיעה באמצע משפט. כך, המשפט כגון:

אכן לא כל יום תמצאו זן חדש

יתורגם–

It is indeed not every day that you find a new species.

אני מקווה שבכך הבהרתי נקודה הגורמת לרבים להסס בשימוש במילה זו, שאכן נמנית בין המונחים או ביטויים שיכולים לשדרג את כתיבתכם באנגלית.

One thought on “אכן לא אמנם

  1. Pingback: כל שימוש, בהתאמה | אל ףדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.