עוד שונות ברבים

1190531-airs[slideplayer.com]

slideplayer.com: מקור

לפני כשלוש שנים (איך שהזמן עובר) הצבעתי על תופעת ה׳שונות ברבים׳ באנגלית – מילים שמשנות משמעות במעבר מלשון יחיד ללשון רבים – והבטחתי עוד אם איתקל בדוגמאות נוספות בעתיד. אז הנה:׳

לשון רבים לשון יחיד
תריסים blinds עיוור blind
דמויות (בסיפור)׳ characters אישיות, אופי, ׳טיפּוס׳ character
תכולה contents מרוצה, שבע רצון content
(׳מכס (וגם מנהגים customs מנהג (שם עצם)׳ custom
סחורה goods טוב good
מניות בבורסה equities חלק בבעלות equity
כוחות צבא forces כוח force
  אמצעי או אמצעים means ממוצע mean
משקפיים spectacles מראה מרשים, חזיון spectacle
חורשה woods עץ (החומר)׳, wood

גיזרו ושימרו.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.