המשיח הוא מספיק

1190322-hmwik-hua-mspiq

תמונה שנתקלתי בה ברשת ומאז כנראה הורדה (אולי מפאת הגיחוך). גם לא ברור מה הקשר לספר דברים ח׳, פסוקים ב׳ ו–ג׳:

ב וזכרת את-כל-הדרך, אשר הוליכך יהוה אלוהיך זה ארבעים שנה–במדבר: למען ענותך לנסותך, לדעת את-אשר בלבבך התשמור מצוותיו–אם-לא. ג ויענך, וירעיבך, ויאכילך את-המן אשר לא-ידעת, ולא ידעון אבותיך: למען הודיעך, כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם–כי על-כל-מוצא פי-יהוה, יחיה האדם.

 בכל מקרה, היא נקשרת לאתר נוצרי, אשר בנסיון לעשות נפשות בקרב עם ישראל, השתמש בתרגום ממוחשב לתרגם לעברית את המסר החשוב הבא:

לנו החוטאים הגדולים, אבל ישו מת שאנחנו אפשר לסלוח. הכשרון של הקרבה של המשיח הוא מספיק כדי לאפשר לנו להשלים עם אבא.

טוב לדעת. שבת שלום.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.