לקראת סיום: טעויות נפוצות

הסוף קרוב

https://images.app.goo.gl/2HGsvXkKhNvHLGfC7 :מקור

כשהתחלתי בלוג זה ב–2012 (וביתר רצינות, ב–2015), לא תיארתי לעצמי שהוא יימשך שבע שנים, ויגיע לכמעט מאה גליונות, ולמעלה מ 250 פוסטים. כוונתי היתה רק ליצור מאגר נוח שאוכל להפנות אליו לקוחות לקבלת הסברים על טעויות נפוצות באנגלית (חשבתי שמדובר אולי בכעשרים-שלושים רשומות.)׳

אך בחלוף הזמן, מצאתי עוד ועוד דוגמאות ונושאים לדיון, שאספתי בתיקייה מיוחדת, שהלכה ונטענה ללא הרף מדי חודש ברעיונות או נושאים חדשים לדיון – עד שנדמה היה שהרשימה אף-פעם לא תיגמר (מה שבוודאי עורר ייאוש בקרב קוראים מסויימים, שהתרשמו שאין סוף למלכודות וסודות להבעה נכונה באנגלית).

אולם, בחודשים האחרונים ראיתי שאכן מצאי הנושאים סוף-סוף הולך ואוזל – כך שהיום אני מוצא שנותרו רק שני פוסטים בקנה, ואכן הבלוג מגיע לסופו.

לא שאין עוד על מה לדבר – יש – אבל את הנושאים העיקריים כבר מיצינו, ומה שנותר הוא בבחינת התעסקות קטנונית בפרטים.

נכון להיום, אם כן, אני מעריך שזו הרשומה הלפני-אחרונה בבלוג. והפעם: מקבץ קטן של עניינים שונים שלא זכו להיכלל ברשומות קודמות, מסיבה כזאת או אחרת, אך חשוב להתייחס אליהם, כי הם צצים ועולים לעיתים קרובות בעבודות שאני מתבקש לערוך:׳


בעד או בשביל

הביטוי ׳בעד ונגד׳ מתורגם לאנגלית

for and against

אך כשבאים לדבר על ׳בעד׳ במשפט כלשהו, לא ניתן להשתמש במילה ףוֹר בלבד, כי היא עשויה להשתמע כ-׳בשביל׳, או ׳למען׳, במקום המשמעות המבוקשת של ׳לטובת׳. כך, במשפט כמו:׳

The defense lawyers argued in court for the defendant

לא ברור אם עורכי-הדין מציגים טיעונים עבור הנאשם, או לטובתו. אם הכוונה היא לטובתו, למען הסר ספק יש לומר:

The defense lawyers argued in court in favor of the defendant


משנה יחס, משנה משמעות

אגב מילות יחס (כמו ףוֹר), יש לשים לב אליהן במיוחד, כי הן עלולות לשנות לחלוטין את משמעות המילה שאחריהן. הדבר נכון לגבי שמות עצם וגם פעלים. כך, בביטוי

on the pole

שם-העצם פירושו ׳עמוד צר׳ – אך בשינוי מילת היחס, למשל

at the Pole

 . הכוונה היא לקוטב (הצפוני או הדרומי) (ראו בהקשר זה את הרשומה ׳אין אט און׳).׳

שינוי המשמעות בולט במקרה של פעלי-עזר נפוצים, כגון

get, put, go, let, lay

וכיו”ב, שעבורם מומלץ לעיין בערך שלהם במילון אנגלי, ולראות כיצד המשמעות משתנית עם כל צירוף מילת יחס אחרת. (מומלץ גם כי הם מהווים שיעור ניכר של הדיבור האידיומטי).׳


גורמים

׳גורם׳ היא אחת המילים החביבות על העברית המודרנית להבעת טווח רחב של מושגים. האנגלית, לעומת זאת, אינה שותפה לגמישות זו, ולכן ׳גורמים מדיניים׳ אינם

governmental factors

כי אם

government officials


נוכחי או שוטף

במאמרים על מחקרים, מרבים לדבר על

current research או current study

מילת לוואי זו מתאימה לתיאור מחקר שוטף שמתרחש כעת – או אצלכם, או בתחום. אולם, אם מדובר במחקר שלכם שהוא נושא המאמר, שאתם מדווחים עליו עכשיו שהוא הסתיים, יש לומר

present research או present study

(ובהקשר זה, ראוי גם את הפוסט, בין מחקר למחקר, לגבי ההבחנה בין עבודת מחקר אחת לבין מחקר כפעילות מתמשכת)


לתשומת לבכם.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.