סוגים שונים של הצעה

Generic man making suggestion

Credit: Corina Rosu@123RF.com

כמו בעניין מניעים, קשרים, פיקוח, הבנה, סיום, אירוניה, ביקורת, השפעה, ושוני, יש באנגלית מבחר מקבילות לפועל ׳להציע׳, שכדאי להכיר בבואכם לציין הצעות בהקשר כזה או אחר.

 הראשונה שבהן היא

suggest

המציינת הצעה לשיקול האדם או הקהל המקשיב לדובר באותו רגע – לדוגמא: ׳

I don’t think this is very serious—but I suggest you get a second opinion

שימוש נפוץ אחר או כשמדובר בהצעה לפעולה – כגון:

Paul suggests that we leave now, before the hurricane hits.


אם מדובר בהצעה שהיא בגדר המלצה, או ייעוץ, יש לומר:

advise או counsel

Our lawyers advise that we update our exit policy of 90 days notice and payment.

You may want to take drastic action, but the experienced official counsels caution.


כשמדובר בהצעה קונקרטית של רעיון או תוכנית, ברירת המחדל היא המילה

propose

לדוגמא:

Pitowsky proposed the construction of a relativistic machine

לגיווּן, ניתן להשתמש בחלופה

put forward

Einstein put forward the General Theory of relativity to explain the structure of spacetime

לגיוון נוסף, ניתן אולי להשתמש במילה

advance

  אך במשנה זהירות, כי למילה זו יש יותר משמעות של לקדם אופציה מסויימת על פני אחרות – כגון:

Galileo advanced the theory that the Sun is the center of our planetary system


אלו, אם כן, האופציות השונות שעומדות לרשותכם לציון הפועל ׳להציע׳ בהקשרים שונים. כמובן, זו רק הצעתי…׳

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.