חברים כוזבים

rhino-and-triceratopsלפני שנים, אשת”ח ואני הזמנו לביתנו ידיד צרפתי למסיבה שערכנו לחברים. שעתיים לפני המועד, הוא התקשר והתנצל שלא יוכל להגיע מסיבה כלשהי. להבעת צערו על כך שביטל את השתתפותו ברגע האחרון, אמר:

I am desolated.

וצחקנו, כי הבנו שהוא תרגם מילולית מהצרפתית

Je suis désolé

שפירושו ׳אני מצטער׳  – אך מה שאמר באנגלית הוא שחָרָב עליו עולמו מרוב צער.

זוהי רק דוגמא אחת מתוך אינספור דוגמאות לתופעה המכוּנה בצרפתית

des faux amis

דהיינו, ׳חברים כוזבים׳ – ומאז המונח אוּמץ גם באנגלית, בתרגום מילולי:

false friends

דוגמאות ידועות של חברים כוזבים בין אנגלית לבין שפות אירופאיות אחרות הן:׳

אבל פירושה האמיתי שדומה למילה האנגלית בשפה מילה זרה
לממש to realize צרפתית realiser
לנָשק embarrass צרפתית embrasser
בהריון embarrassed ספרדית embarazada
בי”ס תיכון gymnasium גרמנית gymnasium

אנו מכירים את התופעה גם בהקשר של עברית וערבית – למשל, لحم (לַחְם), שפירושה ׳בשר׳, לא ׳לחם׳; ו–شمال (שְמָאל), שאיננו ׳שמאל׳, כי אם ׳צפון׳ (זכר לימים שבהם פנינו היו מועדות ׳קֶדמה׳ – כלומר, מזרחה)׳. 

פחות מוכרת היא תופעת ה׳חברים הכוזבים׳ בין עברית לאנגלית. זוהי נקודה שעמדתי עליה בעבר לגבי המילים ׳ציני׳, ׳פרוטוקולים׳, ׳פסימי׳, וכמובן, ׳אידילי׳.  להלן עוד דוגמאות נפוצות שכדאי להיות מודעים להן: ׳


קריטי

בעברית מוּכרת משמעות אחת של מילה זו באנגלית – זו של בעיה או מצב שעלול בכל רגע להפוך לאסון – כגון:

The country’s foreign currency reserves have dropped to a critical point.

אולם, אסור לשכוח שבאנגלית למילה

critical

יש גם משמעות ראשונית של ׳ביקורתי׳:

In her report, the Auditor General was highly critical of the government’s management

וכן – בהקשר של ביקורת ספרות או אמנות – משמעות משנית של ׳מצד המבקרים (המקצועיים)׳ – למשל:

Although her books were very popular, Jones never won the critical acclaim that she wanted.


הומני

באנגלית יש אבחנה ברורה בין המילה

humane

שפירושה ׳הפגנת חמלה או יחס מיטיב׳ למישהו או משהו, לבין

humanistic או humanist

שפירושה ׳בהתאם לערכי ההומניזם׳ המבוסס על הרצון החופשי של האדם ומדגיש את היותו סוכן מרכזי, המשפיע על הסביבה שלו כאדם יחיד וכקבוצה.

לחידוד אבחנה זו גם בעברית, יש להקפיד לומר ׳הומניסטי׳ כשזו הכוונה, ולהגביל את השימוש ב׳הומני׳ למשמעות הראשונה.


מיתי

גם כאן, יש נטייה בעברית לשרבב בין שתי צורות דומות – ׳מיתי׳ ו׳מיתולוגי׳. שתיהן מתייחסות לאגדות העבר הרחוק של תרבות כלשהי – אולם באנגלית, ההבחנה ביניהן ברורה לכל:

mythical

מדגישה את ההיבט האגדי של הדבר – כלומר, חוסר הסבירות של קיומו ההיסטורי בכלל, או לפחות במידה המדווחת. לדוגמא:

While there is reason to believe that King Solomon did exist, the size or wealth of his kingdom as stated in the Hebrew Bible is likely mythical.

לעומת זאת, מיתולוגי – כלומר,

 mythological

מדגישה את מרכזיות הדבר בתודעה הלאומית של אותו עם – בין אם הוא נכון היסתורית, או לא. לדוגמא:

Whether or not King Arthur really existed, he and his knights acquired mythological status in English history.


רפלקסיבי

במאמר של ביקורת אמנות שנתבקשתי לתרגם לאחרונה עבור סוכנות תרגום, נעשה שימוש במילה זו במשמעות של ׳מהורהר׳ או ׳כרוך בחשיבה עמוקה׳ – מלשון

to reflect

להרהר, להגות. אבל בלועזית, ׳רפלקסיבי׳ מתייחס לרפלקסים – כלומר, התגובה הפיזיולוגית/אוטומטית של הגוף לגירויים   מסויימים, כגון בתגובה לנקישה קלה עם פטיש על הברך. לכן, המילה המתבקשת כאן היא ׳רפלקטיבי׳


אקטואלי

זוהי אחת הדוגמאות של מילה עברית שמקורה מצרפתית, ולא מאנגלית. אי לכך, משמעותה בעברית דומה לזו שבצרפתית, המילה אקטואֶל פירושה משהו שקורה עכשיו, או בחדשות, ואילו באנגלית משמעותה אחרת לגמרי – דהיינו, משהו ׳ממשי, אמיתי, ניתן לאימות׳. לדוגמא:

We didn’t go to the actual match, but watched it on TV


אגואיסטי

גם זו מילה שסביר להניח שקיבלנו מצרפתית יותר מאשר באנגלית. זאת משום שבאנגלית הנוסח היותר מקובל כולל ט”ת נוספת

egotistical

וכן משמעותה קצת שונה – דהיינו, אדם שחושב את עצמו ועל עצמו יותר מהרגיל – בנבדל מעברית או צרפתית, שבהן המשמעות היא יותר של אדם שאיננו מתחשב באחרים, או פועל מתוך אינטרס אישי.  לכן עבור המשמעות האחרונה, יש להשתמש באנגלית במילה אחרת –

selfish


לבסוף, מילה נפוצה מאד שהיא בבחינת ׳חברה כוזבת׳ למקבילתה באנגלית לא מבחינת הדמיון האתימולוגי, אלא מבחינת התרגום המילולי:׳

כלכלי

התרגום המילולי של ׳כלכלי׳ הוא, כידוע,

economic

אבל בעוד שבעברית מקובל להשתמש במילה זו בכל הקשור להתנהלות כספית כלשהי, באנגלית המילה מוגבלת לניהול משק (כיאה למשמעות המקורית של המילה ביוונית, אויקונומיה = משק בית). כך, למשל, משפט כמו

למשפחה לא היו האמצעים הכלכליים לשלוח את הילדים לאוניברסיטה

יתורגם לאנגלית כ׳אמצעים כספיים׳ – דהיינו:

The family lacked the financial means to send their children to university

מילת לוואי נוספת שנהוגה באנגלית (ובלועזית בכלל) לתיאור כספי הכנסה ממשלתיים, במיוחד ברמה הלאומית, היא:׳

fiscal

כך:

The government’s expenditure outweighed its income in the fiscal year.

לתשומת-לבכם.

שבת שלום

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.