דע את אַבָלך

1180921_however2בעברית, כידוע, יש מגוון רחב של אופציות לציון ׳אָבָל׳ בצורותיה השונות – כגון  אך; אולם; ברם אולם; לעומת זאת; מאידך גיסא וכיו”ב.

שלא במפתיע, הוא הדין גם באנגלית – אלא ששם יש להיזהר, כי לא ניתן להחליף ביניהן בלי אבחנה: כל ׳אבל׳ במקומה הנכון:


but

זוהי ברירת המחדל של האבָלים באנגלית, והנפוצה ביותר – אולם בהבעה נכונה, היא מתאימה בעיקר באמצע משפט, לא בתחילתה. כך:

Barry didn’t want to go into details, but it’s clear that things were not well with him.

בלשון דיבור, נהוג גם להשתמש בה בתחילת משפט, אך בכתיבה אקדמית ועיתונאית טובה, מומלץ להימנע מכך עד כמה שאפשר.


however

זוהי המקבילה האנגלית ל׳אולם׳ או ׳מאידך גיסא׳ בעברית: היא מתאימה לכתיבה רצינית או מכובדת – כגון מאמר או ספר אקדמי, או בנאום טקסי – עם פסיק לאחריה לציון פאוזה קטנה. ברם אולם, כמו שאומרים, כשמשתמשים בה בשפת דיבור, זה מתקבל כפלצני – או כלשון מלאכותית המרמזת שהדובר מסתיר משהו.


yet

זוהי חלופה יפה ל׳אבל׳ הרגיל – אך מיועדת רק למצבים מסויימים. היישום העיקרי הוא בתחילת משפט טפל, במיוחד כאשר הוא כרוך בשינוי נושא המשפט העיקרי, או בהיעדרותו. כך:

Thousands of turtles are hatched on the beach, yet few survive to reach adulthood.

Theo was a man of many words, yet few sounds.

שימוש שני מקובל הוא בתחילת משפט לציון ניגוד לרעיון של המשפט הקודם – אך רק אם אין אחריה פסיק – כך:

I focused on Myanmar because of its unique awakening. Yet I could tell there was a similar story in countless other countries.

אלו שלוש העיקריות – אחריהן יש מבחר שלם של מקבילות מורכבות יותר, כגון:


Nevertheless, / Nonetheless,

המקבילה ל׳אף-על-פי-כן׳, ותמיד בראש משפט, ואחריה פסיק.  ללשון כתיבה בלבד.


notwithstanding

מקבילה אלגנטית ל׳למרות׳ בעברית – מתאימה לכתיבה אקדמית או רשמית (במיוחד בנושאים משפטיים), לרוב בראש משפט עיקרי או טפל – אך עדיף לא יותר מפעם-פעמיים בכל טקסט נתון.  השימוש בה, כמו במילה ׳למרות׳ בעברית, הוא תמיד מיד לפני שם העצם המצביע על ניגוד, לדוגמא:

The balance sheet is well capitalised, notwithstanding the decline in cashflow.

The petitioners asked the court to enter judgment, notwithstanding the verdict.


Still,

מקבילה ל׳בכל זאת׳ בעברית – בד”כ בראש משפט, ולאחריה פסיק. מתאימה ללשון דיבור או כתיבה.


That said,

מקבילה ל׳עם זאת,׳ בעברית, בתחילת משפט או אפילו בתחילת פיסקה חדשה. מתאימה ללשון דיבור או כתיבה


Just the same
All the same,
Despite that,
In spite of that,

כנ”ל – אך יותר ללשון דיבור או דיאלוג מאשר בכתיבה .


whereas

מקבילה ל׳בעוד ש–׳ בעברית, וכמוה, רק לשימוש בראש משפט טפל, אחרי פסיק – כגון:

The current boss has reprimanded Smith for his actions, whereas his predecessor would have promoted him.


, although

המקבילה ל׳אם כי׳ בעברית – וכמוה, לשימוש רק בראש משפט טפל, אחרי פסיק – לדוגמא:

The opposition accepted the proposal, although only after considerable debate

שימו לב (כפי שציינתי בפוסט ׳עוד עממי מדיי׳) שהגירסה הקצרה של מילה זו –

though

מתאימה רק ללשון דיבור, לא בכתיבה אקדמית או עיתונאית טובה


albeit

חלופה אלגנטית (בלשון דיבור או כתיבה) לנ”ל – אך רק במשפט טפל, ובלי חזרה על נושא המשפט או הפועל – כגון;

On the Continent, decentralized corporate ownership structure is also emerging—albeit not as prominently as in the Anglo-American market.

ראו בהקשר זה גם את הפוסט, מילים להעשרת ההבעה באנגלית


Conversely,

השארתי את זאת לסוף, כי היא חביבה עליי במיוחד וראויה לשימוש נפוץ יותר (כפי שחלקכם כבר נכחו בטקסטים שאני מתרגם או עורך עבורכם), לציון ׳לעומת זאת,׳. כמו מקבילתה העברית, היא נועדה בעיקר לכתיבה אקדמית, אך היא בחירה מצויינת לציון תיאור תוצאה מורכבת  המנוגדת לזו שתוארה בטקסט המקדים. למשל:

A high birth rate is accompanied by high mortality; conversely, when one is low, so is the other.

The tangents to all circles of a coaxal system from any point on their radical axis are equal. Conversely, when three or more circles are such that for two points, the tangents to them are equal, they are coaxal.


לסיכום:

משלב (סוג לשון)׳ מיקום מקבילה עברית סוג
אקדמי או טקסי בתחילת משפט עיקרי או טפל אולם, ברם אולם However,
ספרותי/אקדמי בראש משפט טפל, בשינוי נושא או בלעדיו אך , yet
אקדמי / עיתונאי רק בראש משפט אעפ”י כן, Nevertheless, /
Nonetheless,
משפטי / אקדמי מיקום  למרות notwithstanding
דיבור / עיתונאי רק בראש משפט ובכל זאת / עם זאת Still,
כללי (דיבור וכתיבה)׳ בתחילת משפט טפל בעוד ש–׳ , whereas
כללי (דיבור וכתיבה)׳ מיקום אם כי although
אקדמי / עיתונאי בראש משפט טפל, אחרי פסיק אם כי (בלי פועל)׳ , albeit
אקדמי בלבד בראש משפט לעומת זאת,׳ Conversely,

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.