סוגים של סבירות

בפוסט לפני שבועיים (ההווה הנצחי של אִם ומתי) דיברנו על ההחלטיות המובנית במילת העתיד ׳וויל׳ באנגלית, אז מתאים שהפעם נדבר על מקשתת הפעלים לציון דרגות שונות של סבירות.

בעברית מציינים סבירות באמצעות שלוש מילים עיקריות – יכול, עשוי, ועלול – כאשר ׳יכול׳ מציינת פוטנציה בלי ציון סבירות, ׳עשוי׳ ו׳עלול׳ פחות או יותר שוות בדרגת סבירות בינונית, ונבדלות בעיקר בכך ש׳עשוי׳ ד”כ מציינת דבר רצוי, ו׳עלול׳ בד”כ באה לציין משהו שלילי).

באנגלית, מבחר המילים לציון של סבירות קצת יותר גדול ומורכב.

הנפשות הפועלות הן המילים

might – could – can – may – liable to – is likely to

1171130_mqwtt_sbirut3.png

יש נטייה טבעית להקביל את המילה ׳מֵיי׳ ל׳עשוי׳, ואת ׳מַייט׳ ל׳עלול׳. ובהקשרים רבים, ניתן בהחלט לחשוב ש׳מיי׳ נוטה להיות חיובית, ו׳מייט׳ שלילית – כך:

If the soldiers do well on parade, they may get the weekend off.

The judge might be harsher in her judgment if she assesses the act in hindsight.

 אך לאמיתו של דבר, ׳מֵיי׳ ו׳מַייט׳ שונות בעיקר במידת הסבירות שלהן: ׳מיי׳ מציינת דבר סביר (גם אם הוא שלילי בטבעו), ו׳מייט׳ משהו פחות סביר (גם אם הוא חיובי):

If Bob doesn’t stop smoking, he may die of lung cancer before he’s sixty.

It’s a crazy idea—but it might just work.

עם זאת, בתיאור של מציאות היפותטית (או מבוקשת), ׳מייט׳ יכולה להצביע דווקא על סבירות גבוהה, למשל:

We accept that management must be monitored by the board of directors to promote desirable outcomes (as corporate law presupposes), and examine how this goal might be promoted.

המילה ׳קוּד׳ מציינת סבירות בינונית־מינוס – מינוס, משום שהיא מותנית בקיום תנאים כאלה או אחרים:

If the government invests enough in education, it could help disadvantaged youth to gain better jobs in future.

ראוי לציין שבמקשתת זו, המילה ׳קאן׳ (׳יכול׳) עומדת בדיוק באמצע: סבירות בינונית (או שכן, או שלא), ונייטרלית מבחינה ערכית (חיובי–שלילי). אי לכך, היא מתאימה מאד להקשרים שבהם שהדובר או הכותב רוצה להישמע אובייקטיבי, בלי לנקוט עמדה לכאן או לכאן

As the findings reviewed below suggest, key corporate actors can exhibit systematic deviations from rationality.

לציון סבירות גבוהה, משתמשים במילים ׳לַייקְלי׳, ו׳לַייָאָבְּל׳: הנ”ל בד”כ לאפשרויות שליליות, והראשונה לחיוב או לשלילה:

Augmented reality is likely to become a feature of all smartphones in the next future.

If we don’t do something about the situation, it is liable to become a full-blown crisis.

וזוהי, מן הסתם, כל התורה על רגל אחת בנוגע לסבירות.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.