ףידוח לאומי

ביטוח לאומי תפריט באנגלית א׳

חבל שביטוח לאומי, עם כל המשאבים שעומדים לרשותו, מסתמך על ׳גוגל טראנסלייט׳, או משהו דומה, לתרגום התפריט שלו לאנגלית במקום למסור למתרגם מקצועי. הדבר ניכר כבר בכותרת התפריט:

Carrying out actions

תרגום תפריט של אתר אינטרנט דורש לא רק דיוק בתרגום, אלא עמידה בקונוונציות מקובלות של הצגת אופציות במחשב. למשל, פריטים כגון ׳ביצוע פעולות׳ (כותרת התפריט בנוסח העברי), לא מתרגמים כלשונם, אלא משתמשים בנוסח מקובל לכותרות או לכפתורים באנגלית. במקרה זה, מספיקה מילה

Menu או Options

בעיות אחרות:

כתוב הבעיה צ”ל
Sending documents online  ארוך מדיי, תרגום מילולי Upload
Selecting your child’s savings plan  ארוך מדיי, הווה מתמשך Child Savings Plans
pin  פירושה ׳סיכה׳ PIN*
Ordering a pin code הווה מתמשך
תרגום לא נכון
Apply for PIN
Receiving email notice about new letters  ארוך מדיי
תרגום מילולי
Notification by email
Downloading forms הווה מתמשך
ארוך מדיי
Forms
Order authorizations תרגום לא נכון Statements
Changing the place of payment ארוך מדיי
תרגום לא נכון
Change address
Coordination of insurance contributions תרגום לא נכון Reconcile payments
Switching from one health maintenance organization to another לא כותבים מגילות בכפתורים או בתפריטים Change HMO
To carry out actions by phone ארוך מדיי BTL by Tel.

אולי זה בכוונה: בבחינת, ׳נו טוב. אם זה לא מובן, שילמדו עברית׳…


*ראשי תיבות של

Personal Identification Number

ראו גם הגודל כן קובע

One thought on “ףידוח לאומי

  1. Pingback: נהפוך הוא | אל ףדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.