ג׳ובּניק – סיום

 (פרק א׳)   (פרק ב׳)   (פרק ג׳)  (פרק ד׳–ה׳)

jobniq_6

jobniq_7

Advertisements

ג׳ובּניק – פרקים ד׳,ה׳

Image

 (פרק א׳)   (פרק ב׳)   (פרק ג׳)

jobniq_4.png

jobniq_5

ג׳ובּניק – פרק ג׳

 (פרק א׳)   (פרק ב׳)   (פרק ד׳)

jobniq_3

ג׳ובּניק – פרק ב׳

Image

(פרק א׳)     (פרק ג׳)

jobniq_b.png

ג׳ובּניק: פרק א׳

סיפור (בהמשכים) על איוב בן-זמננו מאת יונתן אור-סתיו (1978)

jobniq_a.png

(פרק ב׳)  (פרק ג׳)