הפניות וביבליוגרפיות אוטומטיות בוורד

אין צורך לבלות שעות וימים ביצירה ופירמוט ביבליוגרפיה או רשימת מקורות למאמרים או לספרים. ניתן לייצר כאלו – וגם הפניות אוטומטיות בגוף הטקסט – באמצעות היכולות המובנות בתוך תוכנת וורד.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑