פדיחות בצרפתית

קרוב לוודאי שאין הרבה דמיון בין מה שמתואר בסידרה ׳המדרשה׳ לבין המציאות של הקורסים לצוערי המוסד, אבל למען האשליה של אמת הייתם חושבים שמבחינה לשונית, לפחות, המפיקים היו דואגים לאמינות מינימלית. בפרק שבו נחשף ונזרק החניך מקס אלבז הצרפתי, נאמר שהוא הקים ארגון יהודי מחתרתי קיצוני בשם ׳לָה ףוֹרְס ז׳ְווִֹיף׳ (הכח היהודי)׳

Continue reading