לטינית בסיסית – חלק ג׳

*חלק ג׳ (ואולי אחרון) בסידרה ׳לטינית בסיסית׳ הנפוצה בכתיבה אקדמאית ואפילו עיתונאית, באנגלית: גיזרו ושימרו

Continue reading

Advertisements