אין אט און

אחת הבעיות הקטנות האורבות למי שאיננו דובר-אנגלית מלידה היא באיזו מילת יחס להשתמש לציון מיקום ביחס למרחב מסויים. בניגוד לעברית, למשל, שבה אומרים תמיד ׳ב–׳ – ׳בחדר׳, ׳בבית׳, ׳בעבודה׳, ׳ברחוב׳, ׳בעיר׳, ׳בארץ׳, וכו׳ – באנגלית, מילת היחס משתנית לפי סוג המקום. כך, למשל, אומרים

in the room

אבל

at the house

ולעומת זאת

on the street

Continue reading

למשל, כלומר

e.g.-i.eלהבחנה בין הקיצורים

i.e. ו– e.g.

תועיל, אולי, ההיכרות עם משמעותם:

Continue reading

מגוון של תכונות

בוודאי שמעתם שאצל האינוּווִיט (מי שפעם היו מכונים, בטעות, אסקימוסים) יש עשרות מילים עבור ׳שלג׳ ו׳קרח׳. בניגוד להרבה מיתוסים אורבניים, יש בזה גרעין של אמת, אבל זו הגזמה. לאמיתו של דבר, יש כתריסר שמות לסוגים שונים של שלג, וכעשרה שמות שונים עבור קרח, לפי כמה זמן זה על הקרקע, המרקם, המיקום, וכיו”ב. זה חיוני להחלטות על מתי לצאת לציד, ואיפה.  זה נראה לנו אולי  מצחיק – עד שנזכרים שבעברית יש מעל שבעים שמות לקב”ה. ריבוי מושגים הוא בבואה של תרבות.

Continue reading

בע”מ זה לא ראשי-תיבות

Image

1151205-ltd_is_not_initialsאמנם, המקבילה האנגלית ל׳בע”מ׳ היא הקיצור

Ltd.

אבל בניגוד לעברית, זהו איננו ראשי-תיבות של שלוש מילים, אלא ׳כיווץ׳ של מילה אחת:׳

Continue reading

שני סוגי בעוד ש–

תופעה נפוצה היא בלבול בין המילים

whereas ו– while.

Continue reading

היזהרו מגירויים

בתרבות האנגלו-סקסית, באשר היא (בריטניה, ארה”ב, קנדה, וכו׳) יש מאז ומעולם יחס אמביוואלנטי  לכל הקשור למין – עד כדי כך, שלא ניתן אפילו לומר את המילה ׳זה׳ – כמו במשפט תמים כגון

I’d like you to give it to her

בלי שזה יתפרש כרמז לסקס  (במיוחד בבריטניה או באירלנד) – כפי שיעיד כל מבקר במועדון לסטאנד-אפיסטים מתחילים.

Continue reading

עניין של קבלה

רות, קיבלתיאחד הסודות להצלחתה וגמישותה של אנגלית – כשפתם המשותפת של אוכלוסיות שונות שפלשו או התיישבו בזו אחר זו באנגליה לאורך אלפיים השנה האחרונות, ובצפון-אמריקה מאז סוף המאה ה-16 – הוא הפשטות והאילתור של הדקדוק: אין לשון זכר ונקבה, אין הטיית פועל לפי גופים, הטייה לפי עתיד נעשית פשוט ע”י הקדמת הפועל במילה

will

, וברוב המקרים, לציון אדם המבצע פועל כלשהו, צריך רק להוסיף את הסיומת

er

לדוגמא: drink-drinker, run-runner, do-doer, give-giver, take-taker, walk-walker, pick-picker, וכיו”ב.

Continue reading

בין לבין ובקרב

יש, מסתבר, לא מעטים שחושבים שיש להשתמש במילה–

among

לציון המילה ׳בין׳ (במשמעות של ׳בין לבין׳). כך, למשל

Individuals who engage in a continuous dialectic dialogue among several identities

או:

the proposed measures discriminate among different groups in society

Continue reading

גוגל הוא חברכם

בימים אלה יש לי הזכות והמזל לגלם את דמותו של פיזיקאי יהודי (פיקטיבי – אבל מי יודע) בדרמה-קומדיה בפסטיבל הפרינג׳ המקומי, על אחרוני השורדים במרד בגיטו כלשהו נגד הנאצים במלחה”ע השניה. ברגע מסויים, שבו הוא מבכה על התיאוריה המהפכנית שלו אשר תאבד לעד אם הוא ימות בידי הגרמנים, הוא אומר:

I’m an opportunity that has somehow opened up in the continuum of collective intelligenceonly to be destroyed by wild animals.

Continue reading

אידיאלי ואידילי – לא היינו הך

לעיתים מזומנות אני נתקל בשימוש במילה ׳אידילי׳ בעברית במשמעות של ׳אידיאלי׳. בפעם הראשונה שנתקלתי בתופעה הזו, חשבתי שזו טעות דפוס – אבל כשראיתי את חוזר על עצמו – לפעמים אפילו באותו משפט – הבנתי שיש כן אי-הבנה.

לאישור, שאלתי מישהי שעשתה שימוש כזה על ההבדל בין השתיים, היא אמרה לי: ׳זוהי למעשה אותה מילה, אבל בעברית . ׳נשמעת ׳׳ספרותית יותר׳׳׳.

ובכן, זה לא: ׳אידילי׳ איננה צורה ׳ספרותית׳ או ׳עברית׳ יותר של ׳אידיאלי׳ – אלא מילה אחרת לגמרי. ׳אידיאלי׳ באנגלית זה–

ideal

שפירושה ׳הרצוי ביותר, נכסף׳, וגזור מהשורש של המילה הלועזית ׳אידיאה׳, כלומר רעיון.  ׳אידילי׳, לעומת זאת, היא–

idyllic

ופירושה ‘מראה משרה שלווה ורוגָע׳, עם אסוציאציה עם נוף כפרי, ירוק ושקט .אחד לא קשור לשני: האידיאל של אחד יכול להיות נוף אידילי, אבל לשני זה  יכול להיות מרכז עיר שוקק ורועש.  אידיאל הוא רעיון שכלתני; אידיליה היא מקום דמוי-גן-עדן.

אידיאל לעומת אידילי

לא יודע מה מדאיג יותר: העובדה שהבלבול הזה כ”כ נפוץ, אפילו באקדמיה, או שזה עובר כנראה גם את העורכים של המו”לים בארץ. בכל מקרה, את העורכים בחו”ל זה לא יעבור, וחיסכו מעצמכם את המבוכה מבעוד מועד.