אל–פדיח · זהירות מוקשים

בניגוד לצפוי

1171117_datebarמדי פעם אני נתקל בשימוש לא נכון של מילה כזו או אחרת, שנובע מההבדל במשמעות המונח בעברית לבין זו של מה שנראה לכאורה כמקבילו באנגלית, או משינוי משמעות של מילה במעבר מצורה לשונית אחת לשניה (ראו משנה צורה, משנה משמעות). על אחדות ממילים אלו (המסומנות בכוכבית) כבר דיברתי בעבר והן ראויות לתזכורת; אחרות אולי לא שוות פוסט שלם, אז אספתי אותן עם הזמן וערכתי אותן בטבלה שלהלן, לפי הסדר ההיתקלות בהן.  ייתכן שאוסיף לטבלה זו ככל שאיתקל בעוד, אז כדאי אולי לפקוד אותה חדשות לבקרים:

רציתם לומר חשבתם אולי שזה שפירושו בעצם אבל צ”ל

בר לדייטים date bar חטיף תמרים dating bar
ציני (אירוני מודגש, סרקסטי) cynical* לא מאמין בעקרונות מוסר או בכנות והיושר של אחרים sardonic, wry, sarcastic
פער (בהשאלה gap פער פיזי discrepancy, disparity, difference, divergence, rift, chasm
להפעיל activate להתניע, להצית operate
ביקורת שלילית critique שיפוט (שבחלקו אולי חיובי) criticism*
יחיד single רווק individual
הכמויות הממוצעות the means of the amounts האמצעים של הסכומים the mean amounts
אידיאלי idyllic פסטורלי, שלוו ideal**
תרשים/ציור (במאמר) figure דמות, ףיגורה illustration
דור המדינה State Generation ייצור מדינות (בקבלנות) Independence Generation
סטודנטים מתקדמים advanced-years students סטודנדטים זקנים senior students
פסיכולוגי/נפשי psychic טלפתי psychological
ערך של חברה firm value ערך יציב company value

*ראו גם מקשתת של ביקורת

**ראו אידיאלי ואידילי – לא היינו הך

SaveSave

Leave a Reply