שיטות מיספור שונות – ומגבלותיהן

באנגלית, כמו בעברית, ניתן למספר סדרות באמצעות מספרים רגילים (או ׳ערביים׳, כפי שהם מכונים בלועזית) –כך:

1170717_dugma_lrwimh_msprit

 או באמצעות אותיות – לדוגמא:

1170717_dugma_lrwimh_aotiot.png

עד כאן זה כמו בעברית. אלא באנגלית יש אופציה שלישית, והיא מיספור באמצעות מספרים רומאיים, לדוגמא:

1170717_dugma_lrwimh_ltinit

סדרות ׳רומאיות׳ כאלו יכולות להיות באותיות גדולות, כמו למעלה, או באותיות קטנות, כמודגם בשתי האופציות המוצעות מצד ימין בחלונית המיספור של תוכנת וורד:

1170803-sugim.wonim.wl.sdrot

סדרות עם סדרות משנה יכולות להיות מאותו סוג של מיספור בכל רמות הסדרות – או לחילופין, עם סוג מיספור שונה עבור כל רמה. כך, למשל, בשיטת המיספור הידועה כ׳שיטת הרווארד׳, המיספור הראשוני הוא ספרות רומאיות, המיספור המשני הוא באותיות לטיניות גדולות, וברמה השלישית – מספרים רגילים:

1170803_harvard_num_listing

 רשימות הממוספרות באמצעות אותיות לטיניות מוסיפות גיוון, אך יש לזכור שהן מתאימות בעיקר לרשימות קצרות יחסית – כלומר, לא יותר משמונה (המקבילה לאות אייץ׳), כי אחרי אייץ׳ מגיעה האות אַיי, שיכולה לגרום לבלבול. כך, לדוגמא, במשפט כמו:

In Section I we discuss the ramifications of the law on immigration.

הקורא יכול בקלות לחשוב שמדובר לא בתת-פרק 9, כי אם תת-פרק 1, לפי שיטת המיספור הלטיני. לכן, אם מדובר בסדרות הגדולות מתשעה פריטים, עדיף להשתמש במספרים לטיניים

I, II, III, IV, V

וכיו”ב – או מספרים רגילים. לידיעתכם ושיקולכם.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.