?מי מפחד מפרוטוקולים

בעברית, למילה ׳פרוטוקולים׳ יש טעם רע: האסוציאציה עם ׳הפרוטוקולים של זקני-ציון׳ מוטמעת בנו כה חזק בביה”ס, שקשה להשתחרר ממנה  – ואפילו אם נהוג לדבר על פרוטוקולים של דיוני הכנסת או של עירייה כזו או אחרת, בהקשרים אחרים ניכר (ממאמרים וספרים שאני מתבקש לתרגם או לערוך) שישראלים נמנעים מלהשתמש במילה עד כמה שאפשר. ולראיה, הנה דוגמא שנתקלתי בה לאחרונה:

טכנולוגיה בלבד אינה מספיקה לחיבור בין מערכות ליצירת תשתית מידע. נדרשת גם יצירת סטנדרטים לעבודה משותפת, המחייבת שתוף פעולה בין הגורמים המעורבים. סטנדרטים כאלה החלו להווצר כאשר הוחל בפיתוח מאגר מרכזי .

התרגום המקובל של המילה ׳סטנדרט׳ באנגלית הוא

standard

אלא שבאנגלית מונח זה הוא מדד איכות, ואילו כאן נראה שהכוונה היא לסט של כללים.

אעפ”י שבארץ הרתיעה משימוש במילה ׳פרוטוקול׳ היא מובנת, חשוב לזכור שבאנגלית אין לה קונוטציה שלילית: מלבד

 היסטוריונים ואנטישמים מושבעים שגם בקיאים בהיסטוריה של התחום (ורובם לא כאלה), מעטים האנשים בחו”ל המקשרים אותה מייד – אם בכלל – עם ׳הפרוטוקולים של זקני-ציון׳. הרוב המכריע של דוברי אנגלית בחו”ל לא שמעו על אותו מסמך ידוע לשמצה,

1170609-protocols

והמשמעויות היחידות שהם מייחסים למילה הן ׳פרוטוקול׳ הן נייטרליות – דהיינו, רישום דברים שנאמרים בדיון, או (ולמעשה, בעיקר) קוד התנהלות או התנהגות מקובלת בארגון, קבוצה, או מצב מסויים.

כך, למשל, עובדים חדשים בפרלמנט הבריטי לומדים, בין השאר, ש-

There is a strict parliamentary protocol that Members of Parliament do not seek to intervene in matters raised by the constituents of other Members

והנה שתי דוגמאות אחרות, בצורת חוברות הדרכה:

בהקשרים ממוחשבים, המילה ׳פרוטוקול׳ מתייחסת לסט של כללים להחלפת מידע. כך, למשל:

A protocol is a particular set of rules for having a conversation between two computers to convey a specific set of information. A standard (and in the networking arena, many protocols are standards) is a document that specifies something that has the overwhelming support and agreement of the standards making body.

אז בפעם הבאה שאתם כותבים אנגלית, או לקהל קוראים בחו”ל, ורוצים לציין סט של כללי התנהגות או התנהלות, זיכרו: באנגלית זה אחרת, ומותר – אפילו עדיף – להשתמש במילה ׳פרוטוקול׳, ולא ׳סטנדרד׳ או מילה אחרת.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.