ג׳ובּניק – פרקים ד׳,ה׳

 (פרק א׳)   (פרק ב׳)   (פרק ג׳)

jobniq_4.png

jobniq_5

2 thoughts on “ג׳ובּניק – פרקים ד׳,ה׳

  1. Pingback: ג׳ובּניק – פרק ג׳ – רשימות לאור־סתיו

  2. Pingback: ג׳ובּניק – סיום – רשימות לאור־סתיו

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.