עוד ביטויים שימושיים

בהמשך לפוסט הקודם על ביטויים או מונחים שימושיים לשיפור כתיבתכם באנגלית, עוד מקבץ:


per se

ביטוי לטיני במקור (׳לעצמו׳) שהפך למטבע לשון פופולרי באנגלית, בכל הקשר, לציון ׳לכשעצמו׳. למשל:

Health studies are generally based on body mass index, and not on body fat per se


proposition

 מילה זו מוכרת כגירסה רשמית של ׳הצעה׳ (במיוחד הצעה מורכבת ורבת-סעיפים), אך בצמידות למילת לוואי מסויימת, מקובל גם להשתמש בה במשמעות של ׳רעיון׳ – למשל:

Determining political effectiveness is not a straightforward proposition, because political goals are not always straightforward

וכן:

Guaranteed rent, no voids and no commission is an appealing proposition


protocol

המילה ׳פרוטוקול׳ מוכרת בעברית כסיכום הדברים הנאמרים במהלך דיון או ישיבה. אולם, באנגלית המשמעות הנפוצה יותר היא דווקא של הליך או נוהל לביצוע פעולה מורכבת כלשהי.

In keeping with royal protocol, the visiting dignitary waited for the Queen to address him first.

המונח מאד מקובל ומוּכר בהקשרים טכניים:

The study investigated the effect of the neurofeedback protocol on Mental Rotation Task (MRT) performance


,To date

ביטוי קצר ואלגנטי לציון ׳עד עתה׳. הוא בד”כ מופיע בתחילת משפט, כגון:

To date, psychological research in behavioral ethics has focused on situations in which the victim of the moral act was not specially specified

אך לא תמיד – לדוגמא

The government has not, to date, conducted any investigations into the financial dealings of these companies


,To that/this end

עוד ביטוי מאד שימושי – הפעם, לציון ׳לשם כך׳. לדוגמא: ֿ

To that end, we introduced a collaborative task with a shared group goal, prior to playing the dictator game.


transcend

מונח שימושי לציון דבר-מה שחוצה קטגוריות – במיוחד אם הוא עושה זאת באמצעות עלייה למישור גבוה, נעלה יותר

We need to learn to transcend the physical plane, to a higher level of existence

או:

The book professes the need to recompose international theory, to transcend existing categories of political organization.


זהו להפעם. צאו, והצליחו.

5 thoughts on “עוד ביטויים שימושיים

  1. Pingback: עוד לטינית בסיסית לכותב באנגלית – אָל פָדִיחְ

  2. Pingback: עוד לטינית בסיסית לכותב באנגלית – רשומות לאור־סתיו

  3. Pingback: מילים להעשרת ההבעה באנגלית | אל ףדיח

  4. Pingback: ביטויים שימושיים אחרונים – ודי | אל ףדיח

  5. Pingback: ביטויים שימושיים אחרונים | אל ףדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.