Uncategorized

תו חניה

זר שאינו קורא עברית או ערבית יכול בקלות לערער על כל קנס חניה שיקבל, מהטעם הפשוט שלמילה ׳סטַייקֶר׳ אין שום משמעות

StudentStiker_OnegShabat
בתודה ל׳עונג-שבת׳

באנגלית – ולכן, הוא יכול לטעון שכל דבר שהוא שם ממלא את הדרישה.

אם הכוונה ל׳סטיקר׳ (׳דבֵקית׳, בלשון האקדמיה), הרי יש לכתוב זאת

Sticker

וממילא, גם זו לא המילה המתאימה ל׳תו חניה׳, אלא

parking permit

 

Leave a Reply