משנה צורה, משנה משמעות

1160624-changes_of_meaningכאילו לא די בכך שבאנגלית צריך להזהר משינויי משמעות במילים מסויימות מלשון יחיד לריבוי, מסתבר שגם במעבר מצורת פועל לשם-עצם, או למילת לוואי או תואר הפועל, מילים מסויימות יכולות לעבור שינויי משמעות השקולים לשינויים של חומרים ממצב צבירה אחד למשנהו.

להלן כמה דוגמאות נפוצות:


assume | assumption

מילה עם פנים רבות לה – יותר ממה שמניחים…

אמנם המשמעות הנפוצה היא ׳להניח׳ (במובן של הנחה בטיעון), בתוספת מושא ישיר, אותו פועל פתאום מקבל משמעות של לאמץ (חזות, מבטא, וכו׳), או לקבל (סמכות, מימד) – למשל:

The disease may assume epidemic proportions

או

The workers agreed to assume more responsibility for the people in their care

כשם-עצם, אמנם המשמעות של ׳הנחה׳ נשמרת בד”כ – אך שימו לב לסכנות בדבר שימוש לא נכון של המילה בהקשר של טיעונים..


classify | classified

:כפועל, פירושה ׳למיין, לקטלג׳ – וכנגזר מכך, גם בצורה הסבילה:

The participants choosing Option A were classified as belonging to the first group

וכנ”ל גם בצורת שם הפועל:

classification

אבל קחו תמיד בחשבון שכמילת לוואי, המילה

classified
מתפרשת בד”כ כ׳סודי׳:

Information about the project is classified: I can’t say anything more.


אם במיון עסקינן:

category

פירושה ׳קטגוריה׳, אבל בצורת תואר-הפועל –
categorically

פירושה ׳בלי כחל וסרק׳, ׳חד-משמעית׳:

The politician categorically rejected all the accusations as being totally baseless.


condition | condition

מילה זו מוּכרת בעיקר במשמעות של ׳תנאי׳:

The prisoner was released on condition that he stayed away from the plaintiff

אבל נפוצה גם המשמעות של ׳מצב׳:

The patient’s condition meant that she could not be moved to another ward

כך, גם, בריבוי:

The living conditions at the camp were unbearable.

כפועל, יש המשתמשים בה במשמעות של ׳להתנות׳, כגון:

The judge conditioned the suspect’s release on payment of a significant bail

אבל נפוץ יותר השימוש במשמעות של להכין משהו למטרה מסויימת – במיוחד בצורה הסבילה של הפועל:

People were conditioned into thinking that this state of affairs was normal

וכן:

The actor insisted on conditioning his hair after every shower

(ומכאן, ׳קונדישונר׳ לשיער).


constitute | constitution

כפועל, פירושה ׳להוות׳, כגון:

The study of these laws constitutes all that there is in natural philosophy

אך כשם-עצם, פירושה ׳חוקה׳ (בתחום המשפטי), או מכלול המערכת הגופנית של אדם (או, לפי האקדמיה ללשון, ׳מָעָרוֹכֶת׳) – בהקשר בריאותי/רפואי:

His physical constitution was such, that he could consume huge amounts of food and alcohol, but still remain healthy


construe | construction

לשם-העצם

construction

יש שתי משמעויות: הראשונה והעיקרית היא של ׳בנייה׳, ואז צורת הפועל היא:

to construct

אולם, במשמעות השניה, פירושה ׳פירוש, הבנה, גזירת-משמעות׳ – למשל:

It is impossible to put an innocent construction on what he said

(כלומר, ׳לא ניתן לתת לדבריו פירוש תמים׳) –  ואז צורת הפועל היא

to construe

שפירושה, ׳להבין מתוך הדברים׳ או ׳לפרש׳. אז לשים לב: צורת שם-עצם אחת, עם שתי צורות פועל שונות מבחינת הצורה והמשמעות.


convince | conviction

פירושה ׳לשכנע׳ – וכנגזר מכך,
conviction

יכולה להתפרש כ׳שכנוע׳ או ׳אמונה חזקה׳, כגון:

The program is rooted in the absolute conviction that theory and practice must walk hand in hand

אולם יש להזהר, כי נפוצה יותר המשמעות של ׳הרשעה׳ – במיוחד כשמדובר בלשון רבים:

Although he was brought up before trial on several occasions, he always escaped conviction

וכן:

Under the law, the individual has no criminal record if he has had no convictions for at least seven years


determine | determined

כפועל, פירושה ׳לקבוע׳, כמו במשפט: החוקרים ערכו מחקר מקיף כדי לקבוע את שיעור התופעה

Differences in moral identity determine ethical behavior

בצורתה הסבילה, היא יכולה להתפרש כ׳נקבע׳-למשל:

The outcome of the referendum has yet to be determined

אך לעיתים קרובות, ואולי יותר,פירושה ׳נחוש׳:

Sally was determined to carry on, whatever the consequences.

וכך, גם, לגבי צורת שם-העצם,

determination


help | helping

לכאורה, מילה תמימה – לעזור. ואכן, זוהי המשמעות בד”כ, אבל צורת שם-הפועל של המילה ,

helping

  – יכולה להיות בעייתית במיוחד, משום שבמקרים העזרה יכולה להתפרש למשהו או מישהו אחר. לדוגמא, במשפט:

People prefer not to get involved in helping situations that are perceived to be costly

 המילה יכולה להתפרש כפעולת עזרה לטובת המצבים עצמם, מאשר כמילת-לוואי לציון ׳מצבי עזרה׳. יתרה מזו, בהקשרים אחרים היא יכולה להשתמע לא כ׳עזרה׳ בכלל, אלא כמנה של אוכל: למשל

The hostess offered the guest another helping of food.


present | present

זוהי זיקית של ממש של מילה

:כפועל, פירושה ׳להציג׳, והדגש הוא על ההברה השניה – למשל

We will present all the evidence at the trial

– כשם-עצם, פירושה ׳הווה׳, או ׳מתנה׳, והדגש הוא על ההברה הראשונה

There’s no time like the present

Larry received a special present on his birthday

– כמילת לוואי, המשמעות של ׳הווה׳ עדיין תקפה:

At the present time, there is no decision on this matter.

–אבל כתואר הפועל, המשמעות של ׳הווה׳ פתאום הופכת ל׳עוד מעט׳, או ׳תיכף׳:

The doctor will see you presently.


אילו הדוגמאות המובהקות שעולות לי לראש. אם איזכר או איתקל בעוד, אוסיף אותן כאן או אקבץ אותן לרשומה נפרדת.

One thought on “משנה צורה, משנה משמעות

  1. Pingback: בניגוד לצפוי – אל ףדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.