הסכנה האמיתית היא מצד כותבי השלטים

מי יודע כמה תיירים יטבעו…

1160527-noun area swimming-full

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.