מבחן התוצאה

והפעם, במסגרת פינתנו, ׳באנגלית זה אחרת׳, הסוגים השונים של ׳תוצאה׳: – כל אחד למצבו הוא. לפי סדר המוּכרוּת, פחות או יותר: result זהו התרגום המוּכר ביותר ל׳תוצאה׳ באנגלית – והוא טוב לרוב המצבים: הוא נייטרלי, עובדתי, פשוט ולעניין. לדוגמא: The results of the blood test show that there is nothing wrong with you. או: Nothing was done... Continue Reading →

שגוי במכוון

 בנעוריי, תמיד הרשים אותי איך הקריינים ברדיו ובטלווזיה – ואנשי תקשורת בכלל – הקפידו ליישר קו עם ההנחיות של האקדמיה ללשון. המשמעת חלה גם על תוכניות ילדים, בהן העברית תמיד היתה צחה, כאילו שיקפו ארץ דוברת-עברית אחרת שבה לא אמרו ׳סנדוויצ׳ים׳ אלא ׳כריכים׳,  ודיברו במילרע במקום במלעיל של שפת יום-יום (׳שרה מרעננה אכלה בננה וגלידה ונסעה להרצליה בשעה ארבע׳).... Continue Reading →

דומות אך שונות נוספות

רשומה שלישית בסידרה על מילים ׳דומות אך שונות׳, – והפעם, ארבעה צמדי מילים המכשילות גם דוברי-אנגלית רבים: Complementary | complimentary complimentary   פירושה ׳מחמיא׳ – כגון: The actors were pleased that the reviews about their performance in the play were very complimentary. משמעות שניה היא ׳ניתן בחינם׳ (כאות תודה, או למי שרוצים ביקרו) – כגון: We had to pay for the drinks in... Continue Reading →

מסכן דרייפוס

אפילו במדינת היהודים, אין לו כבוד: כותבים את שמו לא נכון, ובעברית הוא נאלץ להשתמש בשם בדוי. מישהו בכלל קורא את השלטים האלה בעירייה?  

דע את השפעתך

נטיה טבעית היא לחשוב, שאם תרגום פְשָט של המילה ׳השפעה׳ באנגלית היא influence אזי יש להשתמש בה בכל מצב – אך זו טעות, כי מילה זו היא בעצם החלשה ביותר בסולם הדרגות של סוגים שונים של השפעה. העיקריות שבהן, בסדר עולה של דרגת ההשפעה הן: influence . זוהי למעשה צורת ההשפעה הכי מתונה - דהיינו, היא משחקת... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑