על גילוי וגילוי בלשון האנגלית

1160401-revealבצעירותי, תמיד שמתי לב לכך שבעברית למילה ׳גילוי׳ יש משמעות כפולה של ׳חשיפה׳ וגם של ׳תגלית׳ – כלומר, של גילוי משני צידי המתרס – בניגוד בולט לאנגלית, שבה לא רק שיש הבחנה חדה בין שתי המשמעויות, אלא שיש מגוון רחב של מילים לייצוג המשמעות של ׳חשיפה׳

לא זו בלבד, אלא שכל אחת מציינת סוג אחר או מתאימה למצב מסויים – וחשוב להקפיד על כך. להלן הן החשובות שבהן – לא לפי סדר הא”ב, אלא (באופן גס), מידת השכיחות שלהן:


reveal

היא חשיפה עובדתית של משהו לא ידוע, ושגורם לשינוי היחס או ההסתכלות של אנשים –  כגון:

She drew back the curtains to reveal the missing statue, which had been hidden there all along.

או:

A survey carried out in 2002 revealed no reactivity in the southern regions

החשיפה יכולה להיות לא-פיזית – למשל, במחקר, או בחקירה:

Closer examination of the evidence revealed that the suspect was somewhere else at the time of the incident


uncover

היא גם חשיפה עובדתית – אך נייטרלית יותר, מהבחינה שהדבר הנחשף אולי מעניין, אבל לא בהכרח משנה את ההסתכלות של אנשים למצב:

In the course of the dig, the archaeological team uncovered many interesting details.


unveil

היא הסרה של רעלה או כיסוי פיזי (בד”כ מסוג של בד) המראה את הצורה הכללית של משהו, אבל מונע הסתכלות בפרטיו – לדוגמא:

Tesla will unveil the more affordable Model 3 of its electric cars


make known

ביטוי זה מתייחס לפרסום ברבים של דבר-מה שלא היה מספיק ידוע עד עתה:

The king wished to make it known that henceforth he wanted to be known simply as “Mr. Windsor”.


expose

יכולה להיות נייטרלית בהתייחס לדברים דוממים, כגון:

The commander drew his forces in, to avoid exposing their flanks to attack

או:

As a result of tectonic activity, the underlying layers of rock became exposed to the air

 בהקשר של אנשים, לעומת זאת, האסוציאציה שלה כמעט תמיד היא חשיפה שיש עימה קלון:

The investigative reporter exposed the many nefarious dealings between the public official and the underworld.


unmask

– כמרומז ברעיון של ׳הסרת מסכה׳, פירושה חשיפה של האופי או המעשים האמיתיים של אדם – בד”כ שלא לחיוב:

Miss Ward was one of the first to publicly unmask the former popular D.J. as a serial paedophile and rapist


disclose

פירושה גילוי מבוקר של מידע שעד עתה היה חסוי:

The Chief Prosecution Office agreed to disclose only basic details about the accusations in this case.


divulge

שמורה למצבים של המתקת סוד: גילוי של מידע באופן פרטי, לאוזני המאזין או הקורא בלבד, כגון:

I would hate to divulge any more information, beyond what I have already told you.


יש עוד מילים וביטויים לצורך זה, אבל הנ”ל הן החשובות שבהן. אם גיליתי לכם משהו, גיזרו ושימרו, לפעם הבאה שאתם הולכים לגלות משהו לעולם,

שבת שלום.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.