שונות ברבים

אחת הטעויות הנפוצות, אך מובנות ביותר, באנגלית היא ההנחה שמילים אינן משנות את משמעותן בהמרה מלשון יחיד לרבים – אבל זה קורה. בעברית יש תופעה דומה (חישבו, למשל, על ׳איש – אישים׳, ׳עולם–עולמים׳, ׳גירוש–גירושין׳), אך היא פחות נפוצה. באנגלית, התופעה כה שכיחה, שלעיתים זה שדה מוקשים ממש. להלן דוגמאות נפוצות שכדאי להיות מודעים להן:


1160401_accountAccount / accounts

בלשון רבים, המילה מוּכרת לכולנו בתור ׳חשבונות׳  – כגון,

Take this to the Accounts Department

אך בלשון יחיד, המשמעות היא בד”כ של תיאור של התרחשות:

The witness gave her account of what happened.


damage / damages

בלשון יחיד – זה נזק (בד”כ לגוף דומם, צומח, או מופשט – על בני-אדם ולבע”ח נהוג לומר ׳פציעה׳  – אבל על כך בהזדמנות אחרת).  כך:

The damage caused by the accident was such, that it was deemed a write-off.

בצורת רבים, לעומת זאת, פירושה פיצויים בהקשר משפטי.  שימו לב, כי זהו בלבול נפוץ.

The plaintiff’s legal counsel asked for damages in the amount of $2 million dollars


manner / manners

בלשון יחיד, כפי שהזכרתי בהזדמנות אחרת, המילה משמשת כלשון צחה לציון ׳אופן של פעולה׳ – כגון:

We think that he acted in a highly admirable manner.

ברבים, לעומת זאת, פירושה ׳הליכות ונימוסין׳ :

The children were brought up to have impeccable manners.


order / orders

כולכם בוודאי כבר מכירים את המשמעות הרגילה של המילה בלשון יחיד – דהיינו, ׳סדר׳. אולם, משמעות זו אינה נשמרת בלשון רבים, כך שלא ניתן, למשל, לומר:

They were assigned to answer the questions in either of two orders.

אלא

They were assigned to answer the questions in either of two sequences.

– כיוון שבלשון רבים, למילה יש משמעות או של פקודות, כגון;

You launched an attack against my express orders

: או מסדרים דתיים, כגון

The monks present belonged to many different religious orders

מקובל גם השימוש (בלשון יחיד או רבים) של ׳רמה׳ או ׳דרגה׳, כגון:

The soldier exhibited a moral integrity of the highest order

או:

It is important to develop higher-order cognitive skills


אז לתשומת-לבכם. ייתכן ואוסיף לרשימה זו בעתיד, כשאתקל בדוגמאות נוספות

One thought on “שונות ברבים

  1. Pingback: משנה צורה, משנה משמעות – אל פדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.