נכים בריבוע

לפעמים, פדיחה בתרגום היא לא רק מביכה לבעליה, אלא מעליבה לקהל המיועד
1160311-Beyond_Disabledבאנגלית, המושג
Beyond <something>

פירושו ׳בריבוע׳, או אם תרצו, ׳חבל על הזמן׳ , כגון:

That film is not just scary — it’s beyond scary

לכן, יוצא שבשלט הנ”ל כתוב

׳לכו מכאן אם אתם לא סתם נכים, אלא נכים בריבוע׳

פעם הבאה, תשאלו מישהו, יא נכים בשכל…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.