למשל, כלומר

e.g.-i.eלהבחנה בין הקיצורים

i.e. ו– e.g.

תועיל, אולי, ההיכרות עם משמעותם:

i.e. = id est

  שבלטינית פירושו ׳זה אשר׳  – או באנגלית

that is

כלומר, ׳כלומר׳.

לעומתו,

e.g. = exempli gratia

שפירושו ׳למען דוגמא׳

הבלבול בין השניים הוא נפוץ גם בקרב דוברי-אנגלית – אבל רק הלא-משכילים שביניהם – אז אם אתם לא רוצים להמנות בין אלה, כדאי לזכור ולהפנים.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.