שני סוגי בעוד ש–

תופעה נפוצה היא בלבול בין המילים

whereas ו– while.

לשתי המילים יש משמעות של ׳בעוד ש–׳ – אך יש הבדל ביניהן בשימוש:

while

יכולה לשמש גם בתחילת משפט:

While some people may wish to forget these years, George wanted them preserved forever

וגם בתחילת המשפט הטפל , כך:

Posen thought that this inscription is irrelevant to our enquiry, while Franklin thought that it is critical to understanding the mindset at that period.

whereas

לעומת זאת, משמשת אך ורק בתחילת המשפט הטפל, לציון טיעון נגדי:

Smith points to the importance of certain passages to correct understanding of the message, whereas Jones thinks that we can safely ignore it.

מאחר והמשפט הטפל בד”כ בא באמצע המשפט העיקרי, המתכונת הטיפוסית לשימוש שתי המילים היא כדלקמן:

1151025_while_whereas

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.