ברמות? לאו דווקא

1151024_aspects_not_levelsבעברית אנו אוהבים לדבר על רמות: ׳פלוני השפיע על החברה בשלוש רמות שונות׳. כידוע לרובכם, אני בעצמי נוטה לעשות זאת, במייל הנלווה לקבצים שאני עורך או מתרגם, שבו אני מציין את מה שעשיתי ׳ברמת התצוגה׳ ו׳ברמת התוכן׳.  (במחזה שלי, ׳עברלנד׳, אני גם מדבר על יישוב בשם ׳רמת-העיקרון׳, שבו כולם רוצים לגור, אבל לא יוצא להם מסיבות שונות…)

באנגלית, לעומת זאת, נהוג בד”כ לדבר יותר על היבטים. 

 מכאן, לא תאמרו

John’s impact on the company was evident on three levels: as designer, as instructor, and as manager.

אלא:

John’s impact on the company was evident in three respects: as designer, as instructor, and as manager.

או:

The quality improvement initiative should result in major improvements on the quality of surgery, outpatient treatment and other aspects of health care

מקובל מאד גם פשוט לדבר ׳במונחים׳, כגון:

The 1960s and 1970s saw major changes in terms of restructuring within the correctional system.

אז מתי כן מקובל לדבר על רמות באנגלית, אם בכלל? כאשר מדובר בהקשרים כגון ׳בדרג שרים׳. לדוגמא:

Joint statement of the NATO-Georgia Commission at the level of Defence Ministers

או ברמות שונות של גודל פיזי, כגון:

Lecture 39 – Computation at the Level of Single Neuron

או במובן של גבהים ממש, כגון:

If your hand is at the level of your eyes, next to your head, the Phantom can’t strangle you with his noose

 ברמת-העיקרון, זהו להפעם…

One thought on “ברמות? לאו דווקא

  1. Pingback: יוטר מ-30 שנות התמכות | אל ףדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.