לבחירתכם

1151011-chooseselection או choice

שני המושגים לכשעצמם מציינים ׳בחירה׳ – דוגמא לכפילות הנפוצה באנגלית כאשר אחד משורש אנגלו-סקסי, והשני משורש צרפתי/לטיני. אולם, גם כאן, יש הבדלים בנואנסים שיש לקחת בחשבון:

selection

מתייחסת גם לפעולת הבחירה וגם לתוצאת הבחירה. לעומת זאת, המילה

choice

מתייחסת אך ורק לתוצאת הבחירה. יתרה מזו, כמילת לוואי יש לה משמעות נוספת של ‘משובח’,כגון במשפט:

The visitors were offered a selection of choice grapes

או – בהיפוך אירוני –  משמעות נוספת של ‘עסיסי’, כגון במקרה של אוצר עשיר של קללות:

The offended visitor retorted with a few choice words of his own

מכאן, כשמדובר בציון ‘בחירה’ במשמעות ניוטרלית, יש להעדיף את המילה

selection.

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.