לבחירתכם

1151011-chooseselection או choice

שני המושגים לכשעצמם מציינים ׳בחירה׳ – דוגמא לכפילות הנפוצה באנגלית כאשר אחד משורש אנגלו-סקסי, והשני משורש צרפתי/לטיני. אולם, גם כאן, יש הבדלים בנואנסים שיש לקחת בחשבון:

selection

מתייחסת גם לפעולת הבחירה וגם לתוצאת הבחירה. לעומת זאת, המילה

choice

מתייחסת אך ורק לתוצאת הבחירה. יתרה מזו, כמילת לוואי יש לה משמעות נוספת של ‘משובח’,כגון במשפט:

The visitors were offered a selection of choice grapes

או – בהיפוך אירוני –  משמעות נוספת של ‘עסיסי’, כגון במקרה של אוצר עשיר של קללות:

The offended visitor retorted with a few choice words of his own

מכאן, כשמדובר בציון ‘בחירה’ במשמעות ניוטרלית, יש להעדיף את המילה

selection.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.