עניין של קבלה

רות, קיבלתיאחד הסודות להצלחתה וגמישותה של אנגלית – כשפתם המשותפת של אוכלוסיות שונות שפלשו או התיישבו בזו אחר זו באנגליה לאורך אלפיים השנה האחרונות, ובצפון-אמריקה מאז סוף המאה ה-16 – הוא הפשטות והאילתור של הדקדוק: אין לשון זכר ונקבה, אין הטיית פועל לפי גופים, הטייה לפי עתיד נעשית פשוט ע”י הקדמת הפועל במילה

will

, וברוב המקרים, לציון אדם המבצע פועל כלשהו, צריך רק להוסיף את הסיומת

er

לדוגמא: drink-drinker, run-runner, do-doer, give-giver, take-taker, walk-walker, pick-picker, וכיו”ב.

אלא שכמו תמיד, הכלל אינו אבסולוטי – במיוחד בנוגע לפעלים ממוצא לטיני – ופה ושם טמון מוקש. דוגמא חשובה לעניין זה, במיוחד בתחום מדעי הרוח והמשפטים, היא הפועל

receive

לכאורה, לפי הכלל האחרון, לציון אדם המקבל דבר-מה, יש לומר פשוט

receiver

אלא שכמו שבעברית אדם שמקבל איננו נקרא ׳קבלן׳, גם באנגלית הדברים לא כ”כ פשוטים.  כפי שתוכלו להיווכח מערך המילה בוויקיפדיה, למילה

receiver

יש כמה משמעויות נפוצות, ואף-אחת מהן איננה של אדם המקבל משהו, אלא, למשל:

– המָקלֶט במערכת סטריאו, טלוויזיה, או מכשיר-קשר – למשל:

That receiver is one of the best stereo components you can buy

– שפופרת של טלפון – לדוגמא:

Angela was so shocked by the phone call, she dropped the receiver.

– כונס נכסים בפשיטת-רגל, או האדם האחראי לקבלת תשלומים עבור גוף כלשהו

Business failures rocket as banks call in the receivers

The Receiver General of Canada  is responsible for  accepting payments from financial institutions

– או שחקן התקפה בכדורגל אמריקאי או אוסטרלי, המקבל את הכדור שנזרק אליו.

Wide receivers are among the fastest players on the field.

אעפ”י שבמילונים מסויימים (כגון זה או זה) תראו הגדרה אחת המתייחסת לאדם שמקבל, אל תטעו: במציאות די נדיר שדוברי-אנגלית ישתמשו במילה הזו במשמעות הזאת, לאור המשמעויות המקובלות שלעיל. לכן, לציון אדם המקבל דבר-מה, יש לומר

recipient

שהיא מאותו השורש הלטיני, רק שה׳וי׳ הפכה ל׳פי׳ ומכאן גם המילים

reception, receipt

אז קבלו, והפנימו.

SaveSave

SaveSave

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.