היזהרו מגירויים

בתרבות האנגלו-סקסית, באשר היא (בריטניה, ארה”ב, קנדה, וכו׳) יש מאז ומעולם יחס אמביוואלנטי  לכל הקשור למין – עד כדי כך, שלא ניתן אפילו לומר את המילה ׳זה׳ – כמו במשפט תמים כגון

I’d like you to give it to her

בלי שזה יתפרש כרמז לסקס  (במיוחד בבריטניה או באירלנד) – כפי שיעיד כל מבקר במועדון לסטאנד-אפיסטים מתחילים.

Continue reading

עיר השחר, אפרסק שימן

Dawn Town, Shimen Peachיש שתרגום הוא שגוי עד כדי פיוט.

נו, טוב. לפחות הערבית בסדר…

עניין של קבלה

רות, קיבלתיאחד הסודות להצלחתה וגמישותה של אנגלית – כשפתם המשותפת של אוכלוסיות שונות שפלשו או התיישבו בזו אחר זו באנגליה לאורך אלפיים השנה האחרונות, ובצפון-אמריקה מאז סוף המאה ה-16 – הוא הפשטות והאילתור של הדקדוק: אין לשון זכר ונקבה, אין הטיית פועל לפי גופים, הטייה לפי עתיד נעשית פשוט ע”י הקדמת הפועל במילה

will

, וברוב המקרים, לציון אדם המבצע פועל כלשהו, צריך רק להוסיף את הסיומת

er

לדוגמא: drink-drinker, run-runner, do-doer, give-giver, take-taker, walk-walker, pick-picker, וכיו”ב.

Continue reading

בין לבין ובקרב

יש, מסתבר, לא מעטים שחושבים שיש להשתמש במילה–

among

לציון המילה ׳בין׳ (במשמעות של ׳בין לבין׳). כך, למשל

Individuals who engage in a continuous dialectic dialogue among several identities

או:

the proposed measures discriminate among different groups in society

Continue reading

שעבר או אחרון

אחרון הוא ראשוןכשבננו הגדול היה קטן, חברו הטוב ביותר בפעוטון היה ילד כריזמטי מאד שדיבר יפה, שאת שמו שכחתי, אבל נקרא לו ׳יואב׳. איתן שלנו, לעומתו, היה שקט וביישן, והביט בו בהערצה, והושפע ממנו רבות.

אחת ממימרות החוכמה שיואב אהב לומר בבטחה – ושאיתן אהב לדקלם לנו בשובו מהגן – היתה ׳אחרון הוא ראשון׳.  אשתי ואני תהינו אז לגבי משמעותה, שמא היתה בה משמעות פילוסופית עמוקה – או אפילו ציטוט מתוך הבשורה מפי מרכוס (10:31) או מפי לוּקס (13:30) בברית החדשה.  לבסוף הגענו למסקנה שסביר יותר שהמימרה שיקפה את העובדה שיואב היה הבן הנמוך בקבוצה, וזאת היתה דרכו להתמודד עם התופעה. לעולם לא נדע לבטח: יואב עבר ליישוב אחר, וגם אנחנו במקום אחר היום.

Continue reading

לא שמים שם את הדולר

Bezecom advertisement

. באנגלית, בניגוד לעברית , הסמל של המטבע בא לפני (כלומר, מצד שמאל של) המספר, לא אחרי. מכאן, צ”ל $5, לא 5$

עוד טעות שניתן היה למנוע בקלות, ורק מבזה את המפרסם בעיני קהל היעד בחו”ל.