Uncategorized

אידיאלי ואידילי – לא היינו הך

:בפעם הראשונה שנתקלתי בתופעה הזו, חשבתי שזו טעות דפוס

במחקרים אחדים נמצא כי אימהות שהכחישו אמביוולנטיות ונטו לתיאורים אידיאליים של חוויותיהן, תפשו גם את ילדיהן באופן אידילי והיו ערניות פחות לצרכיהם,

בפעם השניה, התחלתי לחשוד שיש כאן אי-הבנה:

פולחן הערצת מריה קיבל משנה תוקף במאה ה– 12 , עד כי הפכה מודל אידילי לנשים מכל חוגי הקשת החברתית, ובכלל זה, גם לבנות אצולה ומלכות.

כששאלתי את המחברת הנ”ל, היא אישרה זאת מפורשות:

זוהי למעשה אותה מילה, אבל בעברית נשמעת ׳ספרותית יותר׳. מצאתי דרך כתיבה זו אצל <פרופ׳ ידועה, ומנחה של המחברת> במספר ספרים. אם אתה סבור שיש לכתוב ׳אידיאלי׳, זה בסדר. לשיקולך.

ובכן, זה לא עניין של שיקול: ׳אידילי׳ איננה צורה ׳ספרותית׳ יותר של ׳אידיאלי׳ (בכלל – כדאי לרדת מהרעיון הזה כתיבה ׳ספרותית׳ פירושה שימוש במילים פלצניות. כתיבה טובה היא כתיבה נהירה ועניינית, בלי גינונים). ׳אידיאל׳ באנגלית זה–

ideal

שפירושה ׳הרצוי ביותר, נכסף׳, וגזור מהשורש של המילה הלועזית ׳אידיאה׳, כלומר רעיון.  ׳אידילי׳, לעומת זאת, היא–

idyllic

ופירושה ‘מראה משרה שלווה ורוגָע׳, עם אסוציאציה עם נוף כפרי, ירוק ושקט .אחד לא קשור לשני: האידיאל של אחד יכול להיות נוף אידילי, אבל לשני זה  יכול להיות מרכז עיר שוקק ורועש.  אידיאל הוא רעיון שכלתני; אידיליה היא מראֶה המרגיע המדבר אל הרגשות ומרגיע את העצבים.

אידיאל לעומת אידילי

לא יודע מה מדאיג יותר: העובדה שהבלבול הזה כ”כ נפוץ, אפילו באקדמיה, או שזה עובר כנראה גם את העורכים של המו”לים בארץ. בכל מקרה, את העורכים בחו”ל זה לא יעבור, וחיסכו מעצמכם ומתלמידיכם את המבוכה מבעוד מועד.

One thought on “אידיאלי ואידילי – לא היינו הך

Leave a Reply