Uncategorized

שלוס, שלוס

להדגמה שגם בחו”ל עושים פדיחות – רק שם זה בהפוך, טעויות בעברית – הרי לכם משהו שראיתי בשמשה האחורית של אוטו במיאמי במהלך ביקורנו11412-Hebooboos-Shalos שם בדצמבר האחרון.

Leave a Reply