עברי, דבר אנגלו-סקסית!

לאחרונה, כמחקר רקע לפרוייקט כתיבה משלי, חזרתי לקרוא מחדש את סיפורי שרלוק הולמס. משפטים כגון

Our prisoner’s furious resistance did not apparently indicate any ferocity in his disposition towards ourselves.

או

I assented gladly, and we all descended together.

העלו חיוך על שפתיי, כי הם טיפוסיים למה שנחשב בתקופה הוויקטוריאנית כאנגלית ׳טובה׳, כי היא השתמשה הרבה במילים לטיניות ארוכות. הסיבה שסגנון זה הוערך אז היא משום שילדי האליטות דאז חונכו בבתי’’ס פרטיים, שבהם היה דגש רב על לימודי לטינית ויוונית. אך בפרוס התקופה האדווארדיאנית בתחילת המאה העשרים, התחילה מגמה של התרחקות מסגנון ויקטוריאני לכיוון סגנון בהיר יותר, שהתבטא בין השאר בהעדפה של מילים אנגלו-סקסיות קצרות, במקום לטיניות ארוכות. (אני אומר ׳בין השאר׳, כי יש לכך גם מרכיבים אחרים, שעליהם נדבר בגליונות הבאים.)

כך, במקום לומר:

I can scarcely reconcile myself to the incongruity of finding my property welcome where I would be excluded.

 אמור:

I find it hard to believe that, while certain items of mine are welcome, I myself am excluded.

או, במקום:

However, according to this definition, any loss is characterized by ambiguity because it might incorporate physical loss and psychological presence through the transformation of the relationship that the mourner is experiencing with the dead that allows the continued existence of a relationship with him.

כיתבו כך:

However, that definition might apply to the death of any loved one, inasmuch as the person continues their relationship with the deceased in their mind.

דוגמא נוספת – במקום:

Consequently, this scenario might be reconstructed as follows […] 

כך:

Consequently, what may have happened is this […]

  או (הדוגמא החביבה עליי מכל הדוגמאות שנתקלתי בהן בעבודתי):

Apparently, the answer to this question is negative.

אשר שוּנה אצלי ל–:

Apparently not.

השימוש באנגלית אנגלו-סקסית לעומת ׳לטינית׳ מתקשר למה שציינתי בגליון הקודם בדבר החשיבות של אנגלית אידיומטית לעומת ׳תרגומית׳: הוא תורם רבות להבנת הנקרא ע’’י הקורא, ומהווה מרכיב מרכזי במגמה המכוּנה

Plain English

שבראשה עמדו דמויות כגון מארק טוויין, שאמר:

I never write ‘metropolis’ for seven cents when I can write ‘city’ and get paid the same

ג׳ורג׳ אורוול, שאמר:

Never use a foreign phrase, a scientific term or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent.

ווינסטון צ׳רצ׳יל, שאמר:

Broadly speaking, the short words are the best, and the old words when short are best of all

ובל נשכח את איינשטיין, שאמר:

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.

מכאן, אין לטעות ולחשוב שכתיבה אקדמית טובה מחייבת שימוש במילים לטיניות גדולות. כתיבה טובה היא כתיבה שמעבירה את משמעות המחבר בצורה הבהירה והקצרה ביותר )מבלי, כמובן להשתמש בסלנג רחוב). גם המו’’ל שאתם מנסים לשכנע לפרסם את כתב היד שלכם, וגם הקוראים שלכם, יודו לכם על כך. בתרגומים שלי, או בעריכה שאני מבצע, אני משתדל, אם כן, להשתמש באנגלו-סקסית ככל שאפשר.

ראוי להדגיש שלא בכל מקרה המילה האנגלו-סקסית היא הנכונה. יש מקרים שבהם, מטעמים של מקצב (ראו ׳על מקצב – ולמה זה חשוב׳) או משלב (׳גובה לשון׳), המילה הלטינית מתאימה יותר, גם אם היא ארוכה יותר. למשל, בכתיבה אקדמית, עדיף לומר:

Coming out to friends and family can be even more difficult.

מאשר:

Coming out to friends and family can be even harder.

או:

This phenomenon appears to persist into adulthood.

מאשר:

This phenomenon seems to persist into adulthood.

אך ׳בגדול׳, כמו שאומרים, הכלל של ׳אנגלו-סקסי קצר עדיף על-פני לטיני ארוך׳ הוא נכון.

2 thoughts on “עברי, דבר אנגלו-סקסית!

  1. Pingback: לאיזה הרס התכוונתם

  2. Pingback: פעלים יותר עדיף | אל ףדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.