אנגלית לעומת תרגומית

תופעת ה׳תרגומית׳ נפוצה ביותר בכתיבה של מי שהאנגלית אינה שפת-אימם. היא מאופיינת בכך שהאנגלית נכונה, לכאורה, מבחינה דקדוקית, אך ׳כבדה׳ איכשהו לעין של ילידי השפה, משום שהיא אינה אידיומטית – כלומר, אינה מנצלת מטבעות לשון מוכרים וידועים, המקלים על ההבנה ועוזרים לשטף הקריאה.

 בעברית, למשל, בהקשר המתאים, אם המחבר היה כותב משהו כמו ׳מתאים, לכאורה, לתפקיד, אבל מעורר ספקות מסויימים לגבי אמינותו׳, במקום ׳כבדהו וחשדהו׳ ,הייתם ישר חושדים שמדובר באדם שהעברית אינה באמת שגורה בפיו (או שהשכלתו מוגבלת) – ובהתאם לכך גם הייתם מתייחסים בזהירות-מה לגבי כל המאמר.

במאמציכם לשכנע מו’’ל בחו’’ל לפרסם את מאמרכם או ספרכם, כדאי, אם כן, להמנע מגורל שכזה גם באנגלית (ובעצם בכל שפה). אז הנה דוגמא: אם בעברית כתבתם:

ועוד מגוון מניעים

ב׳תרגומית׳ זה היה מתורגם, אולי, כך: :

and a variety of other motives

 מה שאיננו לא-נכון בעליל, אבל זו לא באמת אנגלית. באנגלית אידיומטית, אומרים:

and a host of other reasons

ביטוי מוּכר וחביב על כל הבריות, שהעין הדוברת–אנגלית מיד מזהה, מפנימה, וממשיכה הלאה, בעוד שגירסת ה׳תרגומית׳ גורמתי לעצירה, תהייה רגעית (׳רגע. מדוע המחבר כתב כך, ולא בנוסח הצפוי? אה, זה בוודאי משום שהאנגלית אינה שפת אימו׳) ולשיבוש ההבנה של כוונת המחבר.

באתרי, אני נותן עוד מספר דוגמאות לביטויים או משפטים בעברית, ותרגומיהם ב׳תרגומית׳.

 אם תרצו, השתמשו בהם כאמצעי לבחינת שליטתו של כל אדם שאתם תוהים לגבי ידיעת האנגלית שלהם – כגון מועמד לתפקיד מסויים.  הטוען לשליטה ׳ברמת שפת-אם׳, או מתרגם או עורך שאתם שוקלים להשתמש בו (לא שאתם שוקלים להשתמש במישהו מלבדי, חלילה… :–)): תנו להם את הביטויים הללו, והשווו את התרגום שלהם לגירסת ה׳תרגומית׳ בטבלה שיצרתי לשם כך באתרי. לפי מידת הדמיון לגירסה ה׳תרגומית׳ או לגירסה האידיומטית, תוכלו להעריך את יכולת ההבעה באנגלית של האדם שביקשתם לבחון

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: