נורמלי או ככלל

 – במשפט הבא, העשוי להמצא בפרק הממצאים של מאמרים רבים

Since the variable was not normally distributed

ברור מההקשר שכוונת המחברים היא שההתפלגות של הממצאים לגבי משתנה זה היתה ׳לא נורמלית׳ – כלומר, עם ריכוז גבוה במיוחד ומטעה של משתנים מסויימים בקטגוריות מסויימות לעומת אחרים – אבל ׳נורמלי׳ באנגלית היא עוד דוגמא למוקש הנפוץ של שינוי משמעות במעבר משם עצם לצורת לוואי או תואר הפועל – או להיפך. כמו שהמשפט לעיל כתוב, פירושו ‘מאחר והמשתנה הזה איננו מופץ בד’’כ׳ – כפי שהיו אומרים, למשל:

This kind of newsletter is not normally distributed among people with no interest in the subject.

 – כלומר, בצורת תואר הפועל, המילה

normally

פירושה ‘בד’’כ׳, ׳על-פי-רוב׳. לכן, לניסוח נכון של כוונת המחברים במקרה הנ’’ל, יש לומר:

Since the distribution of this variable was not normal, […]

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.