בין מחקר למחקר

הגדרה של מחקר

 בעברית נהוג להשתמש במונח ׳מחקר׳ לציון פעילות מחקרית – כגון:

מחקר ויצירת ידע הנם עקרונות חשובים במקצוע העבודה הסוציאלית

:וגם למחקרים ספציפיים–

מחקר זה שם דגש על מאפייניה הייחודיים של החברה הישראלית-יהודית

ובכן, באנגלית מדובר בשתי מילים שונות: פעילות מחקרית היא

research

ואילו מחקר ספציפי הוא

study

   :לכן, המשפט הראשון למעלה מתורגם כך:

Research and knowledge creation are key aspects of the social work profession 

ואילו המשפט השני, כך:

This study highlights the characteristic attributes of the Jewish Israeli society.

כשאתם כותבים באנגלית, הקפידו על ההבדל.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.