עברי, דבר אנגלו-סקסית!

לאחרונה, כמחקר רקע לפרוייקט כתיבה משלי, חזרתי לקרוא מחדש את סיפורי שרלוק הולמס. משפטים כגון

Our prisoner’s furious resistance did not apparently indicate any ferocity in his disposition towards ourselves.

או

I assented gladly, and we all descended together.

העלו חיוך על שפתיי, כי הם טיפוסיים למה שנחשב בתקופה הוויקטוריאנית כאנגלית ׳טובה׳, כי היא השתמשה הרבה במילים לטיניות ארוכות. הסיבה שסגנון זה הוערך אז היא משום שילדי האליטות דאז חונכו בבתי’’ס פרטיים, שבהם היה דגש רב על לימודי לטינית ויוונית. אך בפרוס התקופה האדווארדיאנית בתחילת המאה העשרים, התחילה מגמה של התרחקות מסגנון ויקטוריאני לכיוון סגנון בהיר יותר, שהתבטא בין השאר בהעדפה של מילים אנגלו-סקסיות קצרות, במקום לטיניות ארוכות. (אני אומר ׳בין השאר׳, כי יש לכך גם מרכיבים אחרים, שעליהם נדבר בגליונות הבאים.)

Continue reading

על קוצו של גרש

1150524-its the best way

אתם, בתור חברת תקשורת ישראלית, פונים לקהל היושב בחו”ל, לא בארץ.

בהתחשב בפרופיל של הישראלי המצוי השוהה בחו”ל ועוד מחשיב את ישראל בתור ׳בית׳ – פוסט-דוקטוראטים, אקדמאים, אנשי היי-טק  – יש להניח שחלקם הגדול, אם לא מרביתם, יודעים שהקיצור של

It is

הוא

It’s
.כלומר, עם גרש – ולא כמו שכתבתם.

Continue reading

אנגלית לעומת תרגומית

מטבע הדברים, ה׳תרגומית׳ נפוצה בכתיבתו של כל אדם בשפה שאינה שפת-אימו. היא מאופיינת בכך שהניסוח הוא נכון לכאורה מבחינה דקדוקית, אך ׳כבד׳ איכשהו לעינם של ילידי השפה, משום שאיננה אידיומטית – כלומר, אינה מנצלת מטבעות לשון מוכרים וידועים, המקלים על ההבנה ועוזרים לשטף הקריאה.

 בעברית, למשל, בהקשר המתאים, אם המחבר היה כותב משהו כמו ׳מתאים, לכאורה, לתפקיד, אבל מעורר ספקות מסויימים לגבי אמינותו׳, במקום ׳כבדהו וחשדהו׳ ,הייתם ישר חושדים שמדובר באדם שהעברית אינה באמת שגורה בפיו (או שהשכלתו מוגבלת) – ובהתאם לכך גם הייתם מתייחסים בזהירות-מה לגבי כל המאמר.

Continue reading

בטא או אס כפולה

1150509beta_eszettלאחרונה ראיתי דוגמא של שימוש באות

‏   ß

לציון האות היוונית בֶּטא.

אמנם יש דמיון, אך לא להתבלבל:

‏   ß

 היא האות הגרמנית אֶסצֶט

Continue reading

נורמלי או ככלל

 – במשפט הבא, העשוי להמצא בפרק הממצאים של מאמרים רבים

Since the variable was not normally distributed

ברור מההקשר שכוונת המחברים היא שההתפלגות של הממצאים לגבי משתנה זה היתה ׳לא נורמלית׳ – כלומר, עם ריכוז גבוה במיוחד ומטעה של משתנים מסויימים בקטגוריות מסויימות לעומת אחרים – אבל ׳נורמלי׳ באנגלית היא עוד דוגמא למוקש הנפוץ של שינוי משמעות במעבר משם עצם לצורת לוואי או תואר הפועל – או להיפך. כמו שהמשפט לעיל כתוב, פירושו ‘מאחר והמשתנה הזה איננו מופץ בד’’כ׳ – כפי שהיו אומרים, למשל:

This kind of newsletter is not normally distributed among people with no interest in the subject.

 – כלומר, בצורת תואר הפועל, המילה

normally

פירושה ‘בד’’כ׳, ׳על-פי-רוב׳. לכן, לניסוח נכון של כוונת המחברים במקרה הנ’’ל, יש לומר:

Since the distribution of this variable was not normal, […]

בין מחקר למחקר

הגדרה של מחקר

 בעברית נהוג להשתמש במונח ׳מחקר׳ לציון פעילות מחקרית – כגון:

מחקר ויצירת ידע הנם עקרונות חשובים במקצוע העבודה הסוציאלית

:וגם למחקרים ספציפיים–

מחקר זה שם דגש על מאפייניה הייחודיים של החברה הישראלית-יהודית

ובכן, באנגלית מדובר בשתי מילים שונות: פעילות מחקרית היא

research

ואילו מחקר ספציפי הוא

study

Continue reading

דע את מקפך

1180803_dy_at_mqpc.pngמְסָפרים שבצרפת של שנות השישים או השבעים של המאה הקודמת, נזרק תייר ישראלי תמים בבושת-פנים מחנות גבינות בפריז.

’למה עשו לך את זה, צביקה?’ שאלו אותו חבריו בארץ.

‘…תאמינו לי, אין לי מושג’, הוא השיב, במשיכת כתף. ‘בסה’’כ שאלתי אם יש להם גבינה צהובה…’

Continue reading