בנחישות או במכוון

Purposely

פירושו ‘במכוון’, כגון:

Suppliers purposely raising the costs of opting out.

Purposefully

פירושה ‘בנחישות’:

He strode purposefully across the room to begin his presentation.

Advertisements