בנחישות או במכוון

Purposely

פירושו במכוּון׳ – כגון:

Suppliers purposely raising the costs of opting out.


Purposefully

פירושו ׳בנחישות׳

He strode purposefully across the room to begin his presentation.