אפקט ההשפעה

גם בקרב דוברי אנגלית, לפעמים, יש המתבלבלים בין המילים

affect ו– effect

ההבדל ביניהן הוא שאחת היא צורת הפועל, והשניה היא צורת שם העצם – למשל:

‏The experience affected her—but only later did she realize quite how strong the effect was

פחות ידוע שגם המילה

‏effect

יכולה לשמש כפועל—אלא שאז משמעותו ׳לגרום לשינוי׳, ומכאן כמעט תמיד באה אחריה המילה

a change

לדוגמא:

‏Bob had no idea that his actions could effect such a change

לבסוף, עבור הסוציולוגים ביניכם: בשנים האחרונות, בעקבות פרסום תיאוריית האפקטים של סילבן טומקינס נפוצה משמעות נוספת למילה

affect

בתור שם עצם, לציון החלק הביולוגי/מובנה של רגש – ומכאן

Negative affects, positive affects

קטונתי להציג עמדה האם באמת היה נחוץ להמציא מילה חדשה למילה ‘רגש’ בהקשר זה. אך ברמה הלשונית גרידא, בחירה זו אומללה, בגלל הבלבול עם המשמעויות המקובלות של המילה, מניעת אפשרות להשתמש באותה מילה במשמעות המקובלת של ‘להשפיע’ באותו משפט, וכו’. למשל, במשפט:

This effect is in line with the findings of studies on judgment and decision-making that affects play a key part in the process of constructing values and preferences

כאן, השימוש במילה ׳אפקטס׳ במשמעות של ׳רגשות׳  מבלבלת, כי מבחינה דקדוקית, ניתן באותה מיד לחשוב שהיא פועל במשמעות של ׳משפיעה על׳ – ורק הפועל שמיד אחריה מרמזת לכוונה המחבר, וגם זה רק בקריאה שניה של המשפט, כלומר, שטף הקריאה נקטע.

SaveSave

SaveSave

One thought on “אפקט ההשפעה

  1. Pingback: דע את השפעתך – אל פדיח

השאירו תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.