סוגים של הבנה

comprehensive = מקיף

comprehensible = מובן

Advertisements