מקיף או ניתן להבנה

comprehensive = מקיף

comprehensible = מובן