מדברים אנגלית

Image

מדברים – אולי.

כותבים – לא כל–כך…